Pridružujući se naporima hrvatskih institucija u očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti (područja i svojti), hrvatski radioamateri, članovi Radioamaterskog kluba Hrvatska Flora Fauna, pokrenuli su hrvatski radioamaterski Flora Fauna Program (9AFF Program), s namjerom da kroz promotivne radioamaterske aktivnosti iz zaštićenih područja, potiču hrvatske radioamatere, kao i one širom svijeta, u podizanju svijesti o potrebi skrbi o zaštićenim prirodnim vrijednostima, poglavito onim ugroženima. 9AFF Programom obuhvaćeni su svi hrvatski Nacionalni parkovi, Parkovi prirode te Strogi i Posebni rezervati. Referentna lista broji 122 zaštićena područja (9AFF referenci) u Republici Hrvatskoj.
  • Karta 9AFF zaštićenih područja na Google maps
  • U Hrvatskoj je SOTA program zaživio 1. studenoga 2015. godine, a prvi 9A SOTA manager je bio Drago, 9A6NDD. Prve aktivacije 9A SOTA vrhova su bile od strane slovenskih radioamatera. U sljedećim godinama 9A SOTA vrhove su počeli aktivirati i hrvatski radioamateri. Dana 4. srpnja 2018. godine Drago, 9A6NDD, prepušta vođenje 9A SOTA programa Borisu, 9A2GA, članu Radiokluba HFF, te se nakon toga 9A SOTA vrhovi češće aktiviraju i promoviraju od strane hrvatskih radioamatera. Do kraja 2018. godine ukupno je aktivirano više od 150 vrhova (od ukupno njih 507 u Hrvatskoj, podijeljenih u 5 područja: zapadna, istočna, gorska, primorska i dalmatinska Hrvatska). Dva puta godišnje održava se 9A SOTA ACTIVITY DAY, a jednom godišnje predviđen je i 9A SOTA MEETING. Budući da je 9A SOTA program uvelike vezan na boravak u prirodi i zaštitu iste, od 1. siječnja 2019. godine, u cilju njegove promidžbe, Radioklub Hrvatska Flora Fauna - 9A1WFF pokreće izdavanje 9A SOTA diploma, te se tako ostvaruje suradnja u promoviranju 9A SOTA i 9AFF programa.

    9AAO (Croatian Amateur radio Astronomical Observatories) je nastao kako bi se potaknule radioamaterske aktivnosti iz hrvatskih zvjezdarnica. 9AAO program je dio WAO programa (World Astronomical observatories) i WSP programa (World Space Program). Hrvatski 9AAO program je pokrenut početkom 2011. godine od strane našeg člana Boris 9A2GA koji je ujedno i WAO/WSP koordinator za Hrvatsku.Radioamaterski klub Hrvatska Flora Fauna pokreće izdavanje 9AAO diploma, te se tako ostvaruje suradnja u promoviranju 9AAO i 9AFF programa.